Vytápěcí systémy RODA

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

Nabídka vytápěcích systémů RODA

Firma RODA Vytápěcí technika, s.r.o. Praha je sesterskou společností firmy RODA Ludwigshafen ve Spolkové republice Německo, která má s vývojem a výrobou sálavého plynového vytápění dlouholeté zkušenosti a obchodní úspěchy v celé Evropě.

Sálavé systémy RODA jsou špičkou ve svém oboru a svoji pozici na českém trhu si každoročně upevňují díky neustálému inovačnímu procesu, technické vyspělosti a spolehlivosti. Od roku 1991, kdy naše firma vznikla, bylo námi realizováno mnoho rekonstrukcí vytápěcích systémů a mnoho novostaveb bylo vybaveno naší vytápěcí technikou. Stručný přehled našich realizací je uveden v referenční listině, jež je přílohou tohoto textu. Obsahuje telefonická spojení na energetiky případně vedoucí jednotlivých závodů a firem. Lze se u informovat, jak jsou s naším vytápěním spokojeni a jaký finanční přínos pro ně znamenala případná změna systému vytápění.

Firma RODA uvádí na náš trh několik typů sálavých kompaktních vytápěcích systémů na bázi zemního plynu, svítiplynu nebo PB. Základním z nich je řada RODA KOMPAKT (RK) o délce zářiče od 18 do 120 metrů a o výkonu od 36 do 300 kW. Pro nadměrně velké haly slouží tak zvané centrály, které jedním zařízením zabezpečí topný výkon do 2,5 MW. Naopak pro menší prostory se nabízí systém RODA KOMPAKT JUNIOR (RKJ) s délkou do 36 m a výkonem od 12 do 40 kW, popřípadě až 80 kW.

Sortiment doplňují tmavé zářiče RODA RAY o výkonu od 10 do 36 (50) kW. Jsou vhodné pro prostory s výškou od 4 m. Nelze je vybavit plynulou regulací výkonu jelikož pracují s atmosferickým hořákem v režimech „zapnuto / vypnuto“. Nabízíme i zářiče českého výrobce.

Novinkou v sortimentu firmy jsou katalytické zářiče RODA RADIAMON (RR) o výkonu 3 a 10 kW. Pracují na principu katalytické oxidace plynu, která téměř absolutně, to znamená na hodnoty na hranici technické prokazatelnosti, vyloučí emise NOx. Výhodou těchto zařízení je snadná instalace, žádný odvod spalin a využití i v oblastech bez plynofikace (pracují i na PB). Jejich mobilní provedení umožňuje vytápět i občasná pracoviště, případně je použít i ve volném prostoru.

Všeobecně

Sálavé vytápěcí systémy byly podrobeny zkouškám podle DIN / DVGW a zkouškám ve Státní zkušebně 202 tepelných zařízení Brno a jsou schváleny pro spalování zemního, kapalného (PB) plynu.

Systémy jsou schváleny rovněž Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra ČR - hlavní správou Sboru požární ochrany.
V rozsahu naší komplexní dodávky jsou především tyto možnosti:

Pokud Vás zaujal sálavý systém vytápění jsme ochotni odpovědět na všechny vaše dotazy. Kdykoliv můžete volat na telefonní čísla naší kanceláře - 2 44 401 833, nebo faxovat na číslo 244 401 835, e-mail: roda@roda.cz; www: roda.cz. Vzhledem k tomu, že sálavé vytápění je odlišné od klasického, dovolujeme si Vás pozvat na některou námi vybavenou stavbu, abyste si prohlédli umístění našeho zařízení, popřípadě si ujasnili podmínky montáže, ověřili si spolehlivost našich výrobků a přesvědčili se o kladném hodnocení jak ekonomů, tak pracovníků, jež se pohybují v námi vytápěném prostoru.

V případě Vašeho zájmu jsme ochotni vypracovat nabídku pro Vaši konkrétní halu. V tomto případě potřebujeme znát údaje pro výpočet tepelných ztrát budovy (plochy zdiva, střechy, oken, vrat, světlíků), stav zateplení nebo přímo určená „K“ budov, požadavky na výměnu a teplotu vzduchu, půdorys a řez haly. Na základě těchto údajů a nebo po osobní prohlídce Vašeho objektu jsme ochotni Vám navrhnout pro Vás nejpřijatelnější způsob vytápění.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že i pro Vás může RODA znamenat brzy to, co pro všechny naše zákazníky - úsporu, užitek a spokojenost.