come to enjoy the grand collection of darkweb.to online as you are able to find all. franckmullerwatches.to helps to make some time one of a kind combined with wonderful. best www.iqosvape.com online just for you. paneraireplica have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum. https://www.replicauhren.to forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. valentino wholesaler with 100% quality. exact https://www.vapeshop.me/ vapes.

RODA H

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

technické údaje ke stažení

RODA HTmavé zářiče RODA jsou stropní  trubková tělesa o výkonech 10,20,30,40(jednostupňové a dvoustupňové) a 33,50 (dvoustupňové) určené pro ekologické vytápění výrobních, nevýrobních a skladovích prostor a hal.Pracují na pricipu přenosu tepla sáláním.Ve vytápěném prostoru nedochází k proudění vzduchu a tím ani k víření prachu.Jedná se o otevřené nebo uzavřené spotřebiče s nuceným odvodem spalin, vybavené kompletní regulací.

 

Běžným provozním palivem infrazářičů RODA H je:

 • zemní plyn – ZP (G20)
 • propan – P (G31)
 • propan-butan – PB (G31/G30)

Infrazářiče RODA H ve standardním provedení jsou určeny pro instalaci do prostředí chráněných proti povětrnostním vlivům třídy 3K3 dle ČSN EN 60721-3-3 s rozsahem teplot 0° až +35 °C, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3.

Infrazářiče RODA H jako uzavřený spotřebič v provedení C lze instalovat kromě prostorů normálních dle kategorizace normy ČSN 33 2000-3, článek 32, po posouzení také v prostorách určených k odstavování a údržbě vozidel (ČSN 06 1008, čl. 7.2).

V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin a v provozních místnostech čerpacích stanic pohonných hmot s výdejnými stojany nesmějí být infrazářiče instalované (ČSN 06 1008, čl. 7.1 a 7.3). Infrazářiče nelze také instalovat v místech s možným rizikem požáru nebo výbuchu nebo s vysokým obsahem hořlavých prachů.

 • kategorie spotřebičů - II2H3P, II2H3B/P, provedení B22, C12, C32
 • hodnota emise NOX 3 (dle ČSN EN 416-1/A1)

Infrazářiče se vyrábějí ve dvou variantách dle typu hořákové skříně

 • 10,20,30,40 – oddělená hořáková a odtahová skříň
 • 33,50 – společná hořáková a odtahová skříň

Infrazářiče výkonové třídy 10,20,30 a 40.                                                   

Dodávají se v několika konstrukčních provedeních, odlišujících se výkonem a provedením hořákové skříně, konstrukcí reflektoru a tvarem topné trubice.

Dle hořákové skříně

Infrazářiče jednostupňové U, I nebo dvoustupňové UD, ID. Řízení atmosférického hořáku je jednostupňové nebo dvoustupňové. Infrazářič s jednostupňovým hořákem pracuje v režimu zapnuto – vypnuto, infrazářič s dvoustupňovým hořákem pracuje v provozním režimu vypnuto – snížený výkon – plný výkon.

K hlavním výhodám dvoustupňového řízení hořáku patří snížení četnosti zapnutí hořáku během topné sezóny, rovnoměrnější výsledná teplota ve vytápěném prostoru a snížení spotřeby energie

Otevřený nebo uzavřený plynový spotřebič ve smyslu ČSN 06 1008

Základní provedení hořákové skříně - otevřený plynový spotřebič - přívod spalovacího vzduchu z vytápěného prostoru otvorem v horním plášti hořákové skříně

Speciální provedení hořákové skříně s hrdlem pro přisávání spalovacího vzduchu - uzavřený plynový spotřebič - přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Speciální provedení hořákové skříně je vyráběno s hrdlem v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo se připojí vzduchotechnické potrubí.

Dle konstrukce reflektoru

 • neizolované: stropní infrazářiče - označení U, UD, I, ID a nástěnné infrazářiče - označení U/15, UD/15, I/15, ID/15
 • izolované: stropní infrazářiče - označení U+, UD+, I+, ID+ a nástěnné infrazářiče - označení U/15+, UD/15+, I/15+, ID/15+

Dle tvaru topné trubice

 • s vratnou topnou trubicí - označení U, UD
 • jednotrubkové (lineární) - označení I, ID

Topné trubice plynových infrazářičů jsou buď ve tvaru U, kdy rozložení teplot po délce zářiče je téměř rovnoměrné, nebo ve tvaru I, kdy je nutno uvažovat s klesající teplotou po délce.

Infrazářiče výkonové třídy 33 a 50.

Dodávají se pouze v provedení UD a UD+, s vratnou topnou trubicí, s neizolovaným nebo izolovaným reflektorem a dvoustupňovým řízením hořáku.

Reference
Přednosti systémů RODA
 • Systémy RODA jsou přímotopná zařízení a proto nepotřebují nákladnou a složitou kotelnu.
 • Systém RODA vyrábí teplo tam, kde se využívá. Odstraňuje tak ztráty velkých zdrojů a rozvodů.
 • Systémy RODA nevyžadují žádnou obsluhu.
 • Kontrolu systémů RODA se doporučuje provádět jenom jednou za rok.
 • Systémy RODA jsou zavěšeny pod stropem, čímž nezabírají prostor a jsou současně chráněny proti eventuálnímu poškození.
 • Teplo produkované systémy RODA je takřka okamžitě k dispozici bez dlouhých nabíhacích časů.
 • Sálavé systémy RODA umožňují snížení absolutní teploty v hale o 3 - 4°C, aniž by to člověk vnímal jako nepříjemné. Tím se ušetří cca 25% energie.