come to enjoy the grand collection of darkweb.to online as you are able to find all. franckmullerwatches.to helps to make some time one of a kind combined with wonderful. best www.iqosvape.com online just for you. paneraireplica have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum. https://www.replicauhren.to forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. valentino wholesaler with 100% quality. exact https://www.vapeshop.me/ vapes.

RODA Radiamon

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

stáhnout prospekt stáhnout technický popis

Katalytické zářiče jsou nejaktuálnější a snad i převratnou novinkou v oboru sálavého vytápění v Evropě. Z technického hlediska se jedná o bezplamennou přeměnu paliva (plynu) v usměrněný tok tepelné energie bez vzniku škodlivých produktů při spalování. Znamená to skutečnou realizaci dobře známé chemické reakce podle následujícího vzorce:

CH4 + 2 O2 -> CO2 + H2O + teplo

Radiamon Získávání tepla se tedy děje bezplamennou oxidací metanu jako základní součásti zem-ního plynu vzdušným kyslíkem za vzniku neškodného kysličníku uhličitého a vodní páry. Uvedená reakce je exotermní, to znamená, že uvolňuje teplo. Za normálních okolností se však této reakce účastní rovněž vzdušný dusík N2, který se při teplotách nad 1200°C slučuje s kyslíkem na škodlivé oxidy dusíku (NOX). Katalytický zářič je tedy konstruován tak, aby se zabránilo vzniku vysoké teploty spalování. V praxi to znamená chlazení exotermické reakce řízeným proudem směsi vzduchu s plynem za přítomnosti platinové vrstvy jako katalyzátoru probíhající reakce. Množství plynu, plocha platinové vrstvy a rychlost proudění jsou sladěny tak, že oxidace probíhá za teploty 600 až 700°C.

Vzhledem k tomu, že za takovýchto teplot je produkce škodlivin (NOX) téměř nulová, má tento systém obrovský význam z hlediska ekologie. Protože ochrana čistoty ovzduší se stále více dostává do popředí zájmu mnoha státních institucí a dokonce i obyvatel této planety samotných, je možno bez nadsázky považovat tuto novinku za převratnou. Výhodou těchto systémů je jejich mobilnost, nemusí se pro ně budovat odvody spalin. Lze je použít jak pro vytápění haly tak pro částečné přitápění, a to díky možnosti směřovat tok záření do určitého místa i v otevřeném prostoru.

 • Tepelný výkon: max. 9,8 kW
 • Druh plynu: zemní plyn, PB, Propan
 • Tlak plynu: 20 mbar ! (ZP), 37 mbar (PB)
 • Spotřeba ZP. při max. výkonu: 1 m3 / hodinu (ZP)
 • Elektrická přípojka: 230 V ~ : 1 F - N - PE
 • Přípojka plynu: 1/2"
 • Povrchová teplota: cca. 300oC
 • Hmotnost: 10 kg
 • Průměr: 0,63 m
 • Výška zavěšení: min. 3 m
Reference
Přednosti systémů RODA
 • Systémy RODA jsou přímotopná zařízení a proto nepotřebují nákladnou a složitou kotelnu.
 • Systém RODA vyrábí teplo tam, kde se využívá. Odstraňuje tak ztráty velkých zdrojů a rozvodů.
 • Systémy RODA nevyžadují žádnou obsluhu.
 • Kontrolu systémů RODA se doporučuje provádět jenom jednou za rok.
 • Systémy RODA jsou zavěšeny pod stropem, čímž nezabírají prostor a jsou současně chráněny proti eventuálnímu poškození.
 • Teplo produkované systémy RODA je takřka okamžitě k dispozici bez dlouhých nabíhacích časů.
 • Sálavé systémy RODA umožňují snížení absolutní teploty v hale o 3 - 4°C, aniž by to člověk vnímal jako nepříjemné. Tím se ušetří cca 25% energie.