RODA H

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

technické údaje ke stažení

RODA HTmavé zářiče RODA jsou stropní  trubková tělesa o výkonech 10,20,30,40(jednostupňové a dvoustupňové) a 33,50 (dvoustupňové) určené pro ekologické vytápění výrobních, nevýrobních a skladovích prostor a hal.Pracují na pricipu přenosu tepla sáláním.Ve vytápěném prostoru nedochází k proudění vzduchu a tím ani k víření prachu.Jedná se o otevřené nebo uzavřené spotřebiče s nuceným odvodem spalin, vybavené kompletní regulací.

 

Běžným provozním palivem infrazářičů RODA H je:

Infrazářiče RODA H ve standardním provedení jsou určeny pro instalaci do prostředí chráněných proti povětrnostním vlivům třídy 3K3 dle ČSN EN 60721-3-3 s rozsahem teplot 0° až +35 °C, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3.

Infrazářiče RODA H jako uzavřený spotřebič v provedení C lze instalovat kromě prostorů normálních dle kategorizace normy ČSN 33 2000-3, článek 32, po posouzení také v prostorách určených k odstavování a údržbě vozidel (ČSN 06 1008, čl. 7.2).

V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin a v provozních místnostech čerpacích stanic pohonných hmot s výdejnými stojany nesmějí být infrazářiče instalované (ČSN 06 1008, čl. 7.1 a 7.3). Infrazářiče nelze také instalovat v místech s možným rizikem požáru nebo výbuchu nebo s vysokým obsahem hořlavých prachů.

Infrazářiče se vyrábějí ve dvou variantách dle typu hořákové skříně

Infrazářiče výkonové třídy 10,20,30 a 40.                                                   

Dodávají se v několika konstrukčních provedeních, odlišujících se výkonem a provedením hořákové skříně, konstrukcí reflektoru a tvarem topné trubice.

Dle hořákové skříně

Infrazářiče jednostupňové U, I nebo dvoustupňové UD, ID. Řízení atmosférického hořáku je jednostupňové nebo dvoustupňové. Infrazářič s jednostupňovým hořákem pracuje v režimu zapnuto – vypnuto, infrazářič s dvoustupňovým hořákem pracuje v provozním režimu vypnuto – snížený výkon – plný výkon.

K hlavním výhodám dvoustupňového řízení hořáku patří snížení četnosti zapnutí hořáku během topné sezóny, rovnoměrnější výsledná teplota ve vytápěném prostoru a snížení spotřeby energie

Otevřený nebo uzavřený plynový spotřebič ve smyslu ČSN 06 1008

Základní provedení hořákové skříně - otevřený plynový spotřebič - přívod spalovacího vzduchu z vytápěného prostoru otvorem v horním plášti hořákové skříně

Speciální provedení hořákové skříně s hrdlem pro přisávání spalovacího vzduchu - uzavřený plynový spotřebič - přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Speciální provedení hořákové skříně je vyráběno s hrdlem v horní části hořákové skříně. Na toto hrdlo se připojí vzduchotechnické potrubí.

Dle konstrukce reflektoru

Dle tvaru topné trubice

Topné trubice plynových infrazářičů jsou buď ve tvaru U, kdy rozložení teplot po délce zářiče je téměř rovnoměrné, nebo ve tvaru I, kdy je nutno uvažovat s klesající teplotou po délce.

Infrazářiče výkonové třídy 33 a 50.

Dodávají se pouze v provedení UD a UD+, s vratnou topnou trubicí, s neizolovaným nebo izolovaným reflektorem a dvoustupňovým řízením hořáku.